Zadaj pytanie

Napisz do nas

Chcesz abyśmy przeanalizowali szanse Twojego projektu? Przedstaw nam podstawowe informacje na jego temat w niniejszym formularzu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IQon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Otwinowskiego 4, 31-432 Kraków. Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.